Sınav Kapsamı ve Konuları

 Sınav 80 soru ve 120 dakika'dan (2 saat), çoktan seçmeli sorulardan oluşmakta olup sınav sorularına verilen yanlış cevaplar doğru cevaplara etki etmeyecektir.

  Sınav;

-Türkçe

-İngilizce

-Rusça

-Fransızca

-Almanca

-Arapça

-Farsça,

dillerinde adayın tercihine göre gerçekleştirilecektir.