sıkça sorulan sorular

Sınav başvuru işlemleri online (çevrimiçi) olarak belirtilen tarih aralıklarında        https://yosbasvuru.sdu.edu.tr/  adresinden yapılmaktadır.

Başvuru formunu doldururken: Formda girilen bilgilerdeki yanlışlıklardan doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaylara aittir. Formun kimlik ile ilgili bilgi alanlarına adayın pasaportundaki kimlik bilgileri değiştirilmeden, kısaltma yapılmadan girilmelidir. Formun üzerindeki ilgili alana adayın elektronik ortama aktarılmış vesikalık fotoğrafı eklenmelidir. Bu fotoğraf sınav giriş belgesi, sınav sonuç belgesi, kayıtta ve öğrenci kimlik belgesi üzerinde yer alacağından, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde son üç ay içinde çekilmiş olmalıdır.Sınav ücreti  ödendikten sonra adayların başvurusu onaylanacaktır.

SDÜYÖS’ e başvuracak adaylar, SDÜYÖS’e girecekleri sınav merkezinin bulunduğu bölge için belirlenen sınav ücretini başvuru süresi içinde havale, EFT ya da kredi kartı ile ödeyecektir.

Adayın başvuru esnasında  seçmiş oluduğu birinci sınav merkezinin iptal olması durumunda, ikinci ve üçüncü sınav merkezi tercihinde bulunmayıp para iadesi seçeneğini işaretleyen adaylara iade yapılır.

Ücretini yatırdığı halde başvurmaktan vazgeçen, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan ve ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran adayların ücretleri iade edilmez. Adaylardan alınan sınav ücretleri gelecek yıllara devredilmez.

Sınava girerken adayların pasaportlarını ve Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmaları zorunludur.

Adayların cep telefonu ve hesap makinası ile sınava gelmeleri kesinlikle yasaktır. Adaylar, kimlik kontrolleri yapılarak sınav salonuna alınırlar. Sınav tek oturum şeklinde tamamlanır. Adayların sınav saatinden en az bir saat önce sınavın yapılacağı bina önünde bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.

Soru Kitapçığındaki bütün sorular “çoktan seçmeli” tipte sorulardır. Her soru için beş farklı seçenek verilmiş olup bunlardan yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır. Cevap Kâğıdında, bir soru için birden fazla seçenek işaretlenmişse veya bir seçenek için ayrılan yer cevap kâğıdı işaretleme kurallarına uygun işaretlenmemişse o soru için verilen cevap yanlış sayılır. Cevapların “Cevap Kâğıdına” işaretlenmiş olması gerekir. Soru Kitapçığına işaretlenen cevaplar geçersiz sayılır. Sınav süresince adayların konuşmaları, kopya çekmeleri ve kopya vermeleri sınav kurallarına aykırıdır. Böyle davrandığı herhangi bir yolla saptanan adayların sınavları geçersiz sayılır. Sınav sonunda her aday, kullandığı soru kitapçığını ve cevap kâğıdını salon görevlilerine kurallara uygun olarak teslim etmesi gerekir. Sınav kurallarına uymadıkları veya sınav sonunda gerekli belgeleri teslim etmedikleri için sınavları geçersiz sayılan adayların cevap kâğıdı değerlendirmeye alınmaz ve bu adaylar için Sınav Sonuç Belgesi düzenlenmez.

Adayların puanı , SDÜYÖS Temel Öğrenme Becerileri Testindeki sorulara verdikleri doğru cevaplar üzerinden hesaplanacaktır.

Adaylar sınav sonuç belgelerine,mevcut e-posta adresi ve şifreleri ile  https://yosbasvuru.sdu.edu.tr/ adresine giriş yaparak erişim sağlayabilirler.

SDÜYÖS sonuç belgesinin geçerlilik süresi 1 (bir) yıldır.

Sınavdan minimum  40 standart puan alan adaylar belirlenen YÖS kontenjanlarına tercih yapabileceklerdir. Açık Öğretim Fakültesi açık ve uzaktan öğretim programları için ise en düşük 30 standart puan alan öğrenciler tercih yapabilir.

Hayır, bu programlar için Türkçe Dil Puanı şartı aranmamaktadır.

Konu ile ilgili gerekli bilgilere üniversitemiz TÖMER sayfasından ulaşabilirsiniz

SDÜ Önlisans-Lisans Uluslararası Öğrenci Yönergesi'nde belirtilen öncelik sırası göz önünde bulundurularak SDÜ tarafından tanınan üniversitelerin YÖS sonuçları üniversitemiz tarafından kabul edilmektedir

Evet, tercih yapılacaktır.

Adaylar, SDÜYÖS tercih işlemleri sonunda devlet konservatuarına yerleşirse devlet konservatuarının açmış olduğu özel yetenek sınavına girmeleri gerekir. Adaylar girmiş oldukları özel yetenek sınavını da kazanırlarsa devlet konservatuarına kayıt yaptırabilirler.