11 Aralık 2018 Salı

Yerleştirme

10634 defa okundu

a)SDÜYÖS ve EK 1’de yer alan sınavların sonuçlarına göre EK 3’de yer alan formüller kullanılarak yapılır.

b)Boş kontenjan kalması halinde SDÜ tarafından geçerliliği kabul edilerek ilan edilen diğer üniversitelerin YÖS sonuçları ile EK 2’de yer alan sınavlara göre EK-3’de yer alan formüller kullanılarak adayların tercihlerine göre yerleştirme yapılır.

c)Yine boş kontenjan kalması halinde adayların belgelendirmesi koşulu ile ortaöğretim başarı puanına göre yerleştirme yapılabilir.

(4) Lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavlar süresiz geçerli olup, üniversiteye giriş statüsünde olan sınavlar 2 (iki) yıl geçerlidir. SDÜ tarafından tanınırlığı ilan edilen Türk üniversitelerinin YÖS sınavları ise bir (1) yıl geçerlidir.

(5) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran adayların, başvurularının değerlendirilmesi ve yerleştirme işlemleri; özel yetenek sınavı puanı ve tercih sırası esas alınarak belirlenir.

(6) Yerleştirmede esas alınan puanların eşit olması halinde, öncelikle ortaöğretim başarı puanı yüksek olan, tekrar eşitlik olması halinde ise yaşı küçük olan aday tercih edilir.

(7) Yerleştirme işlemi sonucunda ilan edilen sınavlardan alınan puan sıralamasına göre kontenjan sayısınca asil ve yedek aday listesi belirlenir. Duyurulan tarihlerde kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybederler. Kayıt yaptırmayan asil adayların yerine belirlenen tarihlerde yedek adaylar arasından kayıt yapılır. Boş kalan kontenjanlar için yeniden başvuru almak suretiyle yedeksiz yerleştirme yapılabilir.

(8) Yerleşen adayların isim listesi ile kabul mektubu https://obs.sdu.edu.trweb adresinde ilan edilir. Söz konusu ilan adaylara tebliğ niteliğinde olup, adreslerine ayrı bir bildirim yapılmaz.

      

PROTOKOLLER