Yerleştirme Takvimi ve Koşulları

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİNE (ÖNLİSANS-LİSANS) 2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN BAŞVURU, YERLEŞTİRME VE KAYIT KABUL TAKVİMİ DUYURUSU

                                                                 

YERLEŞTİRME BAŞVURULARININ YAPILACAĞI TARİHLER 27 NİSAN - 03 MAYIS 2020 (Saat 23.59'a kadar)
YERLEŞTİRME SONUÇLARININ İLAN TARİHİ 11 MAYIS 2020
KAYITLARIN YAPILACAĞI TARİHLER 11 MAYIS - 03 HAZİRAN 2020
EK YERLEŞTİRME BAŞVURULARININ YAPILACAĞI TARİHLERİ 05 - 14 HAZİRAN 2020 (Saat 23.59'a kadar)
EK YERLEŞTİRME SONUÇLARININ İLAN TARİHİ 22 HAZİRAN 2020
EK YERLEŞTİRME KAYITLARININ YAPILACAĞI TARİHLER 22 HAZİRAN - 10 TEMMUZ 2020
YEDEK ADAYLARIN İLAN TARİHİ 13 TEMMUZ 2020
YEDEK ADAYLARIN KAYITLARININ YAPILACAĞI TARİHLER 13 TEMMUZ - 14 AĞUSTOS 2020

 

YERLEŞTİRME BAŞVURU TARİHLERİ VE İŞLEMLERİ

·        Yerleştirme başvuruları 27 Nisan - 03 Mayıs 2020 tarihleri arasında, Üniversitemizin https://obs.sdu.edu.tr/Public/YOSGiris.aspx internet adresinden online yapılacaktır. Başvuru sırasında adaylar “Aday Başvuru Formu” nu dikkatle doldurulup, başvuru için istenen belgelerin sisteme online yüklemesini yaparak, aday kendisinde saklamak üzere başvuru formu çıktısını almalıdır.

·         Aday numarası (pasaport no), adayın elektronik ortamda yapacağı bütün işlemlerde gerekli olacağından, aday tarafında özenle saklanmalıdır.

·         Aday başvuru formunun kimlik bilgisi alanı, resmi makamlarca verilen kimlik kartı veya pasaportundaki bilgiler kısaltma ve değiştirme yapılmadan girilmelidir. (bilgilerdeki yanlışlıklardan doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaylara aittir.)

·         Adaylar en fazla Onbeş (15) diploma programına başvurabilirler.

·         Aday yerleştirmede kullanılmasını istediği puan türünü dikkatle seçmelidir. (sınav puanı veya ortaöğretim puanı gibi)

·         Uluslararası öğrenci başvuruları, Süleyman Demirel Üniversitesi resmi web sayfası üzerinden online olarak yapılacak, istenen diğer belgeler bilgi sistemine online yüklenecektir. Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ve istenen belgeleri yüklemeyen veya eksik yükleyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

NOT: Süleyman Demirel Üniversitesi başvuru ve yerleştirme işlemlerinde hiçbir aracı merkez ve/veya ajansı yetkili kılmamıştır. Yerleştirmelere başvuru işlemlerinde hiç bir şekilde ÜCRET ALINMAMAKTADIR.

 

YERLEŞTİRME BAŞVURULARI İÇİN İSTENİLEN BELGELER (ONLINE YÜKLENECEK BELGELER)

 

·         Sınav sonuç belgesi (not ortalaması ile yerleşmek isteyen adaylardan istenilmez)

·         TC dış temsilciliklerince onaylanmış not döküm belgesi (not ortalaması ile yerleşmek isteyen adaylardan istenir.)

·         Lise diploması veya mezuniyet belgesinin onaylı sureti (bu belgeler Türkçe değilse TC dış temsilcilikleri ya da noter onaylı Türkçe tercümesi)

·         Başvuru tarihinde mezuniyet aşamasında olan öğrenciler için okullarından alacakları öğrenim durum belgesi (bu belgeler Türkçe değilse TC dış temsilcilikleri ya da noter onaylı Türkçe tercümesi)

·         Pasaport fotokopisi.


YERLEŞTİRME BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Yerleştirme;

a)     SDÜYÖS ve EK 1’de yer alan sınavların sonuçlarına göre EK 3’de yer alan formüller kullanılarak yapılır.

b)    Boş kontenjan kalması halinde SDÜ tarafından geçerliliği kabul edilerek ilan edilen diğer üniversitelerin YÖS sonuçları ile EK 2’de yer alan sınavlara göre EK-3’de yer alan formüller kullanılarak adayların tercihlerine göre yerleştirme yapılır.

c)     Yine boş kontenjan kalması halinde adayların belgelendirmesi koşulu ile ortaöğretim başarı puanına göre yerleştirme yapılabilir.

ç)     Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran adayların, başvurularının değerlendirilmesi ve yerleştirme işlemleri; özel yetenek sınavı puanı ve tercih sırası esas alınarak belirlenir.

d)     Boş kalan kontenjanlar için yeniden başvuru alınabilir.

e) Lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavlar süresiz geçerli olup, üniversiteye giriş statüsünde olan sınavlar 2 (iki) yıl geçerlidir. SDÜ tarafından tanınırlığı ilan edilen Türk üniversitelerinin YÖS sınavları bir (1) yıl geçerlidir.
 

KAYIT HAKKI KAZANANLARIN İLANI

 

·         Yerleşen adayların isim listesi ile kabul mektubu 11 Mayıs 2020 tarihinde https://obs.sdu.edu.tr web adreslerinde ilan edilir. Söz konusu ilan adaylara tebliğ niteliğinde olup, adreslerine ayrı bir bildirim yapılmayacaktır.

 

KAYIT TARİHLERİ

 

1-  Kesin kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 11 Mayıs – 03 Haziran 2020 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’n da yapılacaktır.

 

2-  Adayların kesin kayıt için, kayıt merkezine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta yolu ile kayıt yapılmayacaktır. Belirtilen tarihlerde kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

KESiN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER
 

Kayıt için gerekli belgeler şunlardır:

1)     a) Adayların Kabul Mektubu ile birlikte ülkelerindeki (veya en yakın) TC dış temsilciliğine giderek “Öğrenim Vizesi” almaları gerekmektedir.

        b)Türkiye’de bulunan adaylar Öğrenim Vizesi yerine İl Göç İdaresi Müdürlüğünden ikamet tezkeresi alırlar.

        c)Aşağıda belirtilen adaylarda öğrenim vizesi Ģartı aranmaz:
        1)Ortaöğrenimini Türkiye’de tamamlayıp ara vermeden lisans öğrenimi  yapmak  isteyen  yabancı uyruklu öğrenciler ile Türkiye’de çalışma ve ikamet izni bulunan yabancıların çocukları,

          2)     Doğumla Türk vatandaşlığı kazanmış olup sonradan Bakanlar Kurulu kararıyla

TC vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığına geçmiş olanlar (5203) sayılı Kanunla tanınan hakların kullanılmasına ilişkin belge sahibi olanlar dahil,

            3)     Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra TC vatandaşlığına geçen çift uyruklular ile

TC uyruklu olup lise öğreniminin son üç yılını TC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar.

2)  Lise diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile noter ya da Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi,

3)  Lise diplomasının, TC Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden alınmış denklik belgesinin aslı,

4)  Adayın lisede aldığı dersleri, notlarını ve genel not ortalamasını gösterir, lise

müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesi (transkript) ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden onaylı örneği,

5)  Adaylar kayıt sırasında yerleştirildikleri belgenin ve talep edilen diğer belgelerin asıllarını getirmek zorundadırlar. SDÜ tarafından tanınırlığı ilan edilen Türk Üniversitelerinin YÖS sonuç belgesinin çıktısı ile yerleşen adayların belgelerinde doğrulama kodu veya belgesini almış olduğu kurumdan aslı gibidir onay olmak zorundadır.

6)  Öğrenim Vizeli Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının

ve Türkçe tercümesinin noter ya da Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden onaylı örneği,

7)  Varsa, uluslararası geçerliliği olan yabancı dil belgesinin ve Türkçe yeterlik belgesinin noter ya da TC dış temsilciliklerinden onaylı örneği,

8)  Sekiz adet 4,5x6,0 cm ebadında fotoğraf (son altı ay içinde, ön cepheden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır),

9)  Öğrenim ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu,

10)  İmzalı geçim güvencesi beyanı,

Yayın Tarihi: 10/01/2017
Okunma Sayısı: 28581
SDÜ YÖS Başvuru ve Kayıt Rehberi
YÖS Personel Görev Talep Programı
TÖMER
T.C. Göç İdaresi Başkanlığı
IAESTE
Üyelikler
Türkiye Bursları