19 Kasım 2019 Salı

Yerleştirme Takvimi ve Koşulları

27646 defa okundu

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİNE (ÖNLİSANS-LİSANS) 2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YURT DIŞINDAN BAŞVURU YAPACAK ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN BAŞVURU,YERLEŞTİRME VE KAYIT KABUL TAKVİMİ DUYURUSU

 

                                                                 BAŞVURU KOŞULLARI

YERLEŞTİRME BAŞVURULARININ YAPILACAĞI TARİHLER 08 – 14 MAYIS 2019
YERLEŞTİRME SONUÇLARININ İLAN TARİHİ 20 MAYIS 2019
KAYITLARIN YAPILACAĞI TARİHLER 20 MAYIS - 14 HAZİRAN 2019
EK YERLEŞTİRME BAŞVURULARININ YAPILACAĞI TARİHLERİ 17 - 28 HAZİRAN 2019
EK YERLEŞTİRME SONUÇLARININ İLAN TARİHİ 05 TEMMUZ 2019
EK YERLEŞTİRME KAYITLARININ YAPILACAĞI TARİHLER 08 - 26 TEMMUZ 2019

 

Başvuracak Adayların:

(A) Lise Son sınıfta okuyan ya da mezun durumunda bulunmaları koşuluyla,
 

1)     Yabancı uyruklu olanların,

2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının aldığı 5203 sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı TC Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde ”(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” Hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların TC Vatandaşlığı Kanununu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)

3)Doğumla yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların,

(4) a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil)

 

    b)01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil)

5) KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp

eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların, başvuruları kabul edilir.

 

B)   Adaylardan;
 

1)TC uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,

 

2)KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

 

(3)  (a) fıkrasının 2 nci bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyrukluların, (a) maddesinin 4 üncü bendindeki şartları sağlayanlar hariç),

 

(4) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sınav sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

 

(5)Türkiye’deki Büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenim gören TC uyruklu olan veya (a) fıkrasının 2 nci bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyrukluların, başvuruları kabul edilmez.

                                                                  BAŞVURU TARİHLERİ VE İŞLEMLERİ
      Yerleştirme başvuruları 08-14 Mayıs 2019 tarihleri arasında, Üniversitemizin https://obs.sdu.edu.tr/Public/YOSGiris.aspx internet adresinden online yapılacaktır. Başvuru sırasında adaylar “Aday Başvuru Formu” nu dikkatle doldurulup, başvuru için istenen belgelerin sisteme online yüklemesini yaparak, aday kendisinde saklamak üzere başvuru formu çıktısını almalıdır.

·         Aday numarası (pasaport no), adayın elektronik ortamda yapacağı bütün işlemlerde gerekli olacağından, aday tarafında özenle saklanmalıdır.

·         Aday başvuru formunun kimlik bilgisi alanı, resmi makamlarca verilen kimlik kartı veya pasaportundaki bilgiler kısaltma ve değiştirme yapılmadan girilmelidir. (bilgilerdeki yanlışlıklardan doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaylara aittir.)

·         Adaylar en fazla Onbeş (15) diploma programına başvurabilirler.

·         Aday yerleştirmede kullanılmasını istediği puan türünü dikkatle seçmelidir. (sınav puanı veya ortaöğretim puanı gibi)

·         Uluslararası öğrenci başvuruları, Süleyman Demirel Üniversitesi resmi web sayfası üzerinden online olarak yapılacak, istenen diğer belgeler bilgi sistemine online yüklenecektir. Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ve istenen belgeleri yüklemeyen veya eksik yükleyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

NOT: Süleyman Demirel Üniversitesi başvuru ve yerleştirme işlemlerinde hiçbir aracı merkez ve/veya ajansı yetkili kılmamıştır. Yerleştirmelere başvuru işlemlerinde hiç bir şekilde ÜCRET ALINMAMAKTADIR.

 

                              BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER (ONLINE YÜKLENECEK BELGELER)

 

·         Sınav sonuç belgesi (not ortalaması ile yerleşmek isteyen adaylardan istenilmez)

·         TC dış temsilciliklerince onaylanmış not döküm belgesi (not ortalaması ile yerleşmek isteyen adaylardan istenir.)

·         Lise diploması veya mezuniyet belgesinin onaylı sureti (bu belgeler Türkçe değilse TC dış temsilcilikleri ya da noter onaylı Türkçe tercümesi)

·         Başvuru tarihinde mezuniyet aşamasında olan öğrenciler için okullarından alacakları öğrenim durum belgesi (bu belgeler Türkçe değilse TC dış temsilcilikleri ya da noter onaylı Türkçe tercümesi)

·         Pasaport fotokopisi.
                                                    BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yerleştirme;

a)     SDÜYÖS ve EK 1’de yer alan sınavların sonuçlarına göre EK 3’de yer alan formüller kullanılarak yapılır.

b)    Boş kontenjan kalması halinde SDÜ tarafından geçerliliği kabul edilerek ilan edilen diğer üniversitelerin YÖS sonuçları ile EK 2’de yer alan sınavlara göre EK-3’de yer alan formüller kullanılarak adayların tercihlerine göre yerleştirme yapılır.

c)     Yine boş kontenjan kalması halinde adayların belgelendirmesi koşulu ile ortaöğretim başarı puanına göre yerleştirme yapılabilir.

ç) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran adayların, başvurularının değerlendirilmesi ve yerleştirme işlemleri; özel yetenek sınavı puanı ve tercih sırası esas alınarak belirlenir.

d)     Boş kalan kontenjanlar için yeniden başvuru alınabilir.

e) Lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavlar süresiz geçerli olup, üniversiteye giriş statüsünde olan sınavlar 2 (iki) yıl geçerlidir. SDÜ tarafından tanınırlığı ilan edilen Türk üniversitelerinin YÖS sınavları bir (1) yıl geçerlidir.
 

                                                              KAYIT HAKKI KAZANANLARIN İLANI

 

·         Yerleşen adayların isim listesi ile kabul mektubu 20 Mayıs 2019 tarihinde https://obs.sdu.edu.tr web adreslerinde ilan edilir. Söz konusu ilan adaylara tebliğ niteliğinde olup, adreslerine ayrı bir bildirim yapılmayacaktır.

 

                                                                   KAYIT TARİHLERİ

 

1-  Kesin kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 20 Mayıs – 14 Haziran 2019 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’n da yapılacaktır.

 

2-  Adayların kesin kayıt için, kayıt merkezine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta yolu ile kayıt yapılmayacaktır. Belirtilen tarihlerde kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

                                                          KESiN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER
 

Kayıt için gerekli belgeler şunlardır:

1)     a) Adayların Kabul Mektubu ile birlikte ülkelerindeki (veya en yakın) TC dış temsilciliğine giderek “Öğrenim Vizesi” almaları gerekmektedir.

        b)Türkiye’de bulunan adaylar Öğrenim Vizesi yerine İl Göç İdaresi Müdürlüğünden ikamet tezkeresi alırlar.

        c)Aşağıda belirtilen adaylarda öğrenim vizesi Ģartı aranmaz:
        1)Ortaöğrenimini Türkiye’de tamamlayıp ara vermeden lisans öğrenimi  yapmak  isteyen  yabancı uyruklu öğrenciler ile Türkiye’de çalışma ve ikamet izni bulunan yabancıların çocukları,

          2)     Doğumla Türk vatandaşlığı kazanmış olup sonradan Bakanlar Kurulu kararıyla

TC vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığına geçmiş olanlar (5203) sayılı Kanunla tanınan hakların kullanılmasına ilişkin belge sahibi olanlar dahil,

            3)     Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra TC vatandaşlığına geçen çift uyruklular ile

TC uyruklu olup lise öğreniminin son üç yılını TC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar.

2)  Lise diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile noter ya da Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi,

3)  Lise diplomasının, TC Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden alınmış denklik belgesinin aslı,

4)  Adayın lisede aldığı dersleri, notlarını ve genel not ortalamasını gösterir, lise

müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesi (transkript) ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden onaylı örneği,

5)  Adaylar kayıt sırasında yerleştirildikleri belgenin ve talep edilen diğer belgelerin asıllarını getirmek zorundadırlar. SDÜ tarafından tanınırlığı ilan edilen Türk Üniversitelerinin YÖS sonuç belgesinin çıktısı ile yerleşen adayların belgelerinde doğrulama kodu veya belgesini almış olduğu kurumdan aslı gibidir onay olmak zorundadır.

6)  Öğrenim Vizeli Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının

ve Türkçe tercümesinin noter ya da Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden onaylı örneği,

7)  Varsa, uluslararası geçerliliği olan yabancı dil belgesinin ve Türkçe yeterlik belgesinin noter ya da TC dış temsilciliklerinden onaylı örneği,

8)  Sekiz adet 4,5x6,0 cm ebadında fotoğraf (son altı ay içinde, ön cepheden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır),

9)  Öğrenim ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu,

10)  İmzalı geçim güvencesi beyanı,

 

 

      

PROTOKOLLER