22 Ekim 2018 Pazartesi

S.S.S.

5204 defa okundu

SIKÇA SORULAN SORULAR

YÖS NEDİR?

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS), Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında okumak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabilecekleri bir sınavdır. Bu sınav 2010 yılına kadar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce (ÖSYM) yapılmaktaydı, aynı yıl içerisinde ve 2011 yılında alınan kararlarla Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavlarını T.C. üniversiteleri kendi bünyelerinde düzenlemektedirler.

SDÜYÖS için başvuru koşulları nelerdir?

Lütfen ilgili web sayfasını ziyaret ediniz: http://yos.sdu.edu.tr/tr

SDÜYÖS için başvuru işlemleri nasıl yapılmaktadır?

Sınav başvuru işlemleri yurt içinden ve yurt dışından SDÜYÖS’ün internet adresinden (http://yos.sdu.edu.tr/tr) yapılmaktadır. Başvuru süresi dışında başvurular kabul edilmemektedir. Başvuru için Aday Başvuru Formunun doldurulması ve Aday Numarasının edinilmesi gerekmektedir.

Başvuru formunu doldururken: Formda girilen bilgilerdeki yanlışlıklardan doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaylara aittir. Formun kimlik ile ilgili bilgi alanlarına adayın pasaportundaki kimlik bilgileri değiştirilmeden, kısaltma yapılmadan girilmelidir. Formun üzerindeki ilgili alana adayın elektronik ortama aktarılmış vesikalık fotoğrafı eklenmelidir. Bu fotoğraf sınav giriş belgesi, sınav sonuç belgesi, kayıtta ve öğrenci kimlik belgesi üzerinde yer alacağından, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde son üç ay içinde çekilmiş olmalıdır. Aday numaralarını alabilmek için, başvuru süresi içinde SDÜYÖS’ün internet adresinden Aday Başvuru Formunu çevrimiçi (online) olarak dikkatle doldurup işlemini tamamlayan adaya sistem tarafından Aday Numarası ve şifre verilecektir. Sınav ücreti  ödendikten sonra adayların başvurusu onaylanacaktır. Aday Numarası, hem bu sınavın bütün aşamalarında, hem de adayın SDÜYÖS ile elektronik ortamda yapacağı bütün işlemlerde gerekli olacağından, aday tarafından özenle saklanmalıdır.

SDÜYÖS’e başvuracak adaylar Sınav Ücretinin nasıl yatıracaklar?

SDÜYÖS’ e başvuracak adaylar, SDÜYÖS’e girecekleri sınav merkezinin bulunduğu bölge için belirlenen sınav ücretini başvuru süresi içinde havale, EFT ya da kredi kartı ile ödeyecektir.

SDÜYÖS sınavı için yatırılan ücretlerin iadesi var mı?

Ücretini yatırdığı halde başvurmaktan vazgeçen, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan ve ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran adayların ücretleri geri verilmez. Adaylardan alınan sınav ücretleri gelecek yıllara devredilmez. Sınav ücretini yatırmayan adayın başvurusu kabul edilmez.

SDÜYÖS ne tür sorulardan oluşmaktadır?

SDÜYÖS’te Temel Öğrenme Becerileri Testi uygulanacaktır. Temel Öğrenme Becerileri Testi 80 sorudan oluşmakta olup, adayların soyut düşünme güçlerini ölçmeyi amaçlayan sorular ile matematik sorularından oluşmaktadır.  Bu test, genel dil bilgisine çok az dayanmakta, bununla birlikte soruların Türkçe, Arapça ve İngilizce açıklamaları da bulunmaktadır.

SDÜYÖS kaç dilde uygulanmaktadır?

SDÜYÖS’te Temel Öğrenme Becerileri Testindeki sorular Türkçe,İngilizce,Almanca,Fransızca,Rusça,  Arapça ve Farsça dillerinde hazırlanıp uygulanmaktadır.

SDÜYÖS Sınav Giriş Belgesi nereden alınacaktır?

Başvurusu kabul edilen ve sınava girmeye hak kazanan adaylar, başvuru yaptıkları e-posta adresi ve şifresi ile başvuru paneline giriş yaparak sınav giriş belgelerine ilan edildiği tarihten itibaren erişebilirler.

Sınav günü adayların yanlarında bulundurmak zorunda olduğu belgeler nelerdir?

Sınava girerken adayların pasaportlarını ve Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmaları zorunludur.

Adayların cep telefonu ve hesap makinası ile sınava gelmeleri kesinlikle yasaktır. Adaylar, kimlik kontrolleri yapılarak sınav salonuna alınırlar. Sınav tek oturum şeklinde tamamlanır. Adayların sınav saatinden en az bir saat önce sınavın yapılacağı bina önünde bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.

Soru kitapçığı ve cevap kağıdında dair dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Soru Kitapçığındaki bütün sorular “çoktan seçmeli” tipte sorulardır. Her soru için beş farklı seçenek verilmiş olup bunlardan yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır. Cevap Kâğıdında, bir soru için birden fazla seçenek işaretlenmişse veya bir seçenek için ayrılan yer cevap kâğıdı işaretleme kurallarına uygun işaretlenmemişse o soru için verilen cevap yanlış sayılır. Cevapların “Cevap Kâğıdına” işaretlenmiş olması gerekir. Soru Kitapçığına işaretlenen cevaplar geçersiz sayılır. Sınav süresince adayların konuşmaları, kopya çekmeleri ve kopya vermeleri sınav kurallarına aykırıdır. Böyle davrandığı herhangi bir yolla saptanan adayların sınavları geçersiz sayılır. Sınav sonunda her aday, kullandığı soru kitapçığını ve cevap kâğıdını salon görevlilerine kurallara uygun olarak teslim etmesi gerekir. Sınav kurallarına uymadıkları veya sınav sonunda gerekli belgeleri teslim etmedikleri için sınavları geçersiz sayılan adayların cevap kâğıdı değerlendirmeye alınmaz ve bu adaylar için Sınav Sonuç Belgesi düzenlenmez.

SDÜYÖS puanı nasıl hesaplanır?

Adayların, SDÜYÖS Temel Öğrenme Becerileri Testindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevapları sayılacaktır. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puan bulunacaktır. Ham puan, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puana dönüştürülecektir.

SDÜYÖS sonuçları nereden öğrenilebilir?

Sınav sonuçları sadece http://yos.sdu.edu.tr/tr internet sayfasında yayınlanır.  Adaylar, Aday Numarası ve şifre ile sınav sonuçlarını öğrenilebilir. Sınava giren ve sınavı geçerli sayılan her aday adına Sınav Sonuç Belgesi düzenlenir.

SDÜYÖS sonuç belgesinin geçerlilik süresi nedir?

SDÜYÖS sonuç belgesinin geçerlilik süresi 1 (bir) yıldır.

SDÜYÖS sonucuna göre yerleştirilmeler nasıl yapılmaktadır?

Adayların başvurularının değerlendirilmesi SDÜYÖS puanı dikkate alınarak yapılır.

Tercih yapabilmek için en düşük kaç puan almak gerekmektedir?

Temel öğrenme becerileri sınavından en düşük 40 standart puan alan öğrenciler örgün öğretim programları için tercih yapabilmektedir. Açık Öğretim Fakültesi açık ve uzaktan öğretim programları için ise en düşük 30 standart puan alan öğrenciler tercih yapabilir.

Eğitim dili Türkçe olmayan programlarda (Örn: Tıp-İngilizce) Türkçe Dil puanı şartı aranıyor mu?

Hayır, bu programlar için Türkçe Dil Puanı şartı aranmamaktadır.

Adayların Türkçe yeterlilik düzeyi nasıl belirleniyor?

Konu ile ilgili gerekli bilgilere üniversitemiz TÖMER sayfasından ulaşabilirsiniz

Süleyman Demirel Üniversitesi’ne uluslararası öğrenci yerleştirmelerinde başka üniversitelerin puanları kullanılabiliyor mu?

SDÜ önlisans,lisans,uluslararası öğrenci yönergesinde belirtilen öncelik sırası göz önünde bulundurularak SDÜ tarafından tanınan üniversitelerin YÖS sonuçları üniversitemiz tarafından kabul edilmektedir.

Yetenek sınavı ile girilen programlar için tercih yapılacak mı?

Evet, tercih yapılacaktır.

Devlet konservatuarına başvurmak için ne yapmalıyız?

Adaylar, SDÜYÖS tercih işlemleri sonunda devlet konservatuarına yerleşirse devlet konservatuarının açmış olduğu özel yetenek sınavına girmeleri gerekir. Adaylar girmiş oldukları özel yetenek sınavını da kazanırlarsa devlet konservatuarına kayıt yaptırabilirler.

Tercihler sonrasında ek yerleştirme olacak mı?

Evet. İlk yerleştirmeden sonra, açık kalan kontenjanlar belirlenip ilan edilecektir. Sonrasında ikinci alımlar gerçekleştirilecektir.

SDÜYÖS sonucunu hangi üniversiteler kabul etmektedir?

Üniversitemiz tarafından ilan edilecek listeye buradan erişim sağlayabilirsiniz.

Başka üniversitelere SDÜYÖS puanıyla ne şekilde başvuruluyor?

Öğrenciler SDÜYÖS web sayfasında (http://yos.sdu.edu.tr/tr) Aday İşlemleri menüsünden sınav sonuç belgelerinin çıktısını alarak, SDÜYÖS sonucunu kabul eden üniversitelerin tamamına kontenjan dâhilinde başvurabilirler.

      

PROTOKOLLER